Årsmøte onsdag 10 april 2024

Medlemmer i Leksvik Vassverk innkalles med dette til årsmøte Onsdag 10 april 2024, kl 19:00 på Harry’s Spiseri. Sakliste: Sak 1:  Valg av møteleder Sak 2:  Valg av sekretær Sak 3:  Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll. Sak 4:  Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 5:  Godkjenne årsmelding og regnskap. Sak 6:  Fastsette …

Vi søker etter driftsoperatør

Arbeidsgiver:                     Leksvik Vassverk SAStillingstittel:                      DriftsoperatørSøknadsfrist:                      20.06.2022Ansettelsesform:               Fast, 100% stilling Bli kjent med Leksvik Vassverk SA Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer. Vassverket står selv for utbygging og vedlikehold av ledningsnettet og …

Årsmøte 2021

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA torsdag 23 September kl. 19:00 på Harry’s Spiseri. Sakliste: Sak 1:  Valg av møteleder Sak 2:  Valg av sekretær Sak 3:  Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll. Sak 4:  Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 5:  Godkjenne årsmelding og regnskap. Sak 6:  Fastsette honorar …

Årsmøte 2020

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA tirsdag den 17. September 2020 kl 19:00 på Harry’s Spiseri. Sakliste: Sak 1:  Valg av møteleder Sak 2:  Valg av sekretær Sak 3:  Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll. Sak 4:  Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 5:  Godkjenne årsmelding og regnskap. Sak 6:  …

Årsmøte 9 april

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA tirsdag 9 April kl.19.00 på Harry’s Spiseri.Se Saksliste: Sakliste: Sak 1:  Valg av møteleder Sak 2:  Valg av sekretær Sak 3:  Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll. Sak 4:  Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 5:  Godkjenne årsmelding og regnskap. Sak 6:  Fastsette honorar …