VELKOMMEN TIL LEKSVIK VASSVERK

Takk til Arild Brandås

E-post Skriv ut

alt

På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 3. desember, ble mangeårige styremedlem og tidligere styreleder, Arlid Brandås, takket for lang innsats for vassverket.

Arlid ble første gang valgt inn i styret i 1993 og i 1996 ble han valgt til styreleder. Arild gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt til en overrekkelse av en gave fra vassverket - en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Arild før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt julemat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48

Leksvik Vassverk

E-post Skriv ut

alt

Juvatnet, vår drikkevannskilde

Sist oppdatert tirsdag 12. april 2011 12:39

Om Oss

E-post Skriv ut

alt

Adminstrasjonsbygget på Bassengtomta i Leksvik

Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer.

Leksvik Vassverk ble stiftet som følge av at Leksvik kommunestyre valgte i 1967 grendemenn som skulle registrere medlemmer til andelslag for vassverk i Leksvik og Vanvikan. Den 9. februar 1968 blir grendemennene enige med grunneierne ved Juvatnet om at det kan tas vatn fra Juvatnet. Etter at disse grendemenn hadde arbeidet en tid for å planlegge Blankbygda Vassverk AL, ble de av kommunestyret pålagt å sammenkalle til et møte for dannelse av andelslag. Dette møte ble holt på Forsamlingshuset den 21. februar 1968 hvor det møtte 90 interesserte. Den 8.mars godkjenner styret i vassverket avtalen som var forhandlet fram med grunneierne ved Juvatnet.

I dag produserer Leksvik Vassverk årlig nesten 450 000 kubikkmeter drikkevann til ca 2000 personer i Leksvik.

Leksvik Vassverk har pr. i dag 2 personer fast ansatt i 100 % stilling.

Dette er Driftsleder Harald Ramdal og Driftsoperatør Anders Kruksve.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48
Du er her: Hovedside