VELKOMMEN TIL LEKSVIK VASSVERK

Styret 2015

E-post Skriv ut

Styret for Leksvik Vassverk SA, 2015.
Torkil Berg, styrets leder.       Valgt 2015.
Borgar Berg, nestleder.          Valgt 2014.
Øyvind Grande, medlem.       Valgt 2015.
Anders Haugen, medlem.     Valgt 2015.
Mari Ann Storli, medlem.       Valgt 2014.

Varamedlem til styret valgt for 1år.
Rune Ramdal

Valgkomite
Anders Grande, medlem, med vara Kari Berg.                   Valgt 2015.
Arnt Grande, medlem, med vara Karina Talmo.                  Valgt 2014.
Øystein Landsem, leder, med vara Magne Myrabakk.        Valgt 2013.

Sist oppdatert fredag 10. april 2015 13:13

Takk til Kristoffer Oldervik

E-post Skriv ut

alt

 

På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 22. mai 2014, ble mangeårige styremedlem Kristoffer Oldervik, takket for lang innsats for vassverket.

Kristoffer ble første gang valgt inn i styret i 1980 som varamedlem, og har vært fast medlem i styret siden 1982. I perioden fra 1994 til 2003 var han nestleder i styret for vassverket.

Kristoffer gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt for å motta en påskjønnelse fra vassverket - en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Kristoffer før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt mat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.

Sist oppdatert torsdag 05. februar 2015 11:48

Takk til Arild Brandås

E-post Skriv ut

alt

På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 3. desember, ble mangeårige styremedlem og tidligere styreleder, Arlid Brandås, takket for lang innsats for vassverket.

Arlid ble første gang valgt inn i styret i 1993 og i 1996 ble han valgt til styreleder. Arild gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt til en overrekkelse av en gave fra vassverket - en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Arild før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt julemat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48

Leksvik Vassverk

E-post Skriv ut

alt

Juvatnet, vår drikkevannskilde

Sist oppdatert tirsdag 12. april 2011 12:39

Om Oss

E-post Skriv ut

alt

Adminstrasjonsbygget på Bassengtomta i Leksvik

Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer.

Leksvik Vassverk ble stiftet som følge av at Leksvik kommunestyre valgte i 1967 grendemenn som skulle registrere medlemmer til andelslag for vassverk i Leksvik og Vanvikan. Den 9. februar 1968 blir grendemennene enige med grunneierne ved Juvatnet om at det kan tas vatn fra Juvatnet. Etter at disse grendemenn hadde arbeidet en tid for å planlegge Blankbygda Vassverk AL, ble de av kommunestyret pålagt å sammenkalle til et møte for dannelse av andelslag. Dette møte ble holt på Forsamlingshuset den 21. februar 1968 hvor det møtte 90 interesserte. Den 8.mars godkjenner styret i vassverket avtalen som var forhandlet fram med grunneierne ved Juvatnet.

I dag produserer Leksvik Vassverk årlig nesten 450 000 kubikkmeter drikkevann til ca 2000 personer i Leksvik.

Leksvik Vassverk har pr. i dag 2 personer fast ansatt i 100 % stilling.

Dette er Driftsleder Harald Ramdal og Driftsoperatør Anders Kruksve.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48
Du er her: Hovedside