VELKOMMEN TIL LEKSVIK VASSVERK

Spyling av hovedvannsledninger

E-post Skriv ut
Søndag, den 05.04.2015, blir det foretatt spyling av hovedvannledninger fra Testmann - Grandan - Kroa, og Vinnahaugen.
Fra kl. 23.00 og i ca. 5 timer blir vannet borte i perioder.
Under spylingen er ikke vannet egnet til drikke eller matlaging.
Unngå tapping av vann i tidsrommet hvor spyling foregår.
 
Enkle forholdsregler etter spyling:
Åpne kaldtvannskran og la vannet renne til det er uten synlige partikler.
Personer med nedsatt immunforsvar kan gardere seg ekstra ved å koke vannet som skal benyttes til drikke og matlaging.
 
Lenke til kart nedenfor.

Årsmøte 2015

E-post Skriv ut

Medlemmer i Leksvik Vassverk innkalles med dette til

ÅRSMØTE

Den 9. april 2015, kl 19:30 på kommunestyre salen.

 

Sakliste:

Sak 1:        Valg av møteleder

Sak 2:        Valg av sekretær

Sak 3:        Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.

Sak 4:        Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 5:        Godkjenne årsmelding og regnskap.

Sak 6:        Fastsette honorar til styret. 

Sak 7:        Valg

a)    Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

b)   Valg av varamedlem for 1 år

c)    Valg av leder for 1 år

d)   Valg av nestleder for 1 år

e)    Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år

f)    Valg av leder i valgkomiteen

Sak 8:        Innkomne forslag

Alle forslag skal sendes enten pr. post til; Leksvik Vassverk SA, 7120 Leksvik eller elektronisk til; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 1. april 2015.

 

Medlemmene kan få årsmøtedokumentene tilsendt ved henvendelse til Leksvik Vassverk SA

 

Sist oppdatert onsdag 25. mars 2015 13:43

Takk til Kristoffer Oldervik

E-post Skriv ut

alt

 

På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 22. mai 2014, ble mangeårige styremedlem Kristoffer Oldervik, takket for lang innsats for vassverket.

Kristoffer ble første gang valgt inn i styret i 1980 som varamedlem, og har vært fast medlem i styret siden 1982. I perioden fra 1994 til 2003 var han nestleder i styret for vassverket.

Kristoffer gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt for å motta en påskjønnelse fra vassverket - en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Kristoffer før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt mat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.

Sist oppdatert torsdag 05. februar 2015 11:48

Takk til Arild Brandås

E-post Skriv ut

alt

På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 3. desember, ble mangeårige styremedlem og tidligere styreleder, Arlid Brandås, takket for lang innsats for vassverket.

Arlid ble første gang valgt inn i styret i 1993 og i 1996 ble han valgt til styreleder. Arild gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt til en overrekkelse av en gave fra vassverket - en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Arild før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt julemat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48

Leksvik Vassverk

E-post Skriv ut

alt

Juvatnet, vår drikkevannskilde

Sist oppdatert tirsdag 12. april 2011 12:39

Om Oss

E-post Skriv ut

alt

Adminstrasjonsbygget på Bassengtomta i Leksvik

Leksvik Vassverk SA, er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer.

Leksvik Vassverk ble stiftet som følge av at Leksvik kommunestyre valgte i 1967 grendemenn som skulle registrere medlemmer til andelslag for vassverk i Leksvik og Vanvikan. Den 9. februar 1968 blir grendemennene enige med grunneierne ved Juvatnet om at det kan tas vatn fra Juvatnet. Etter at disse grendemenn hadde arbeidet en tid for å planlegge Blankbygda Vassverk AL, ble de av kommunestyret pålagt å sammenkalle til et møte for dannelse av andelslag. Dette møte ble holt på Forsamlingshuset den 21. februar 1968 hvor det møtte 90 interesserte. Den 8.mars godkjenner styret i vassverket avtalen som var forhandlet fram med grunneierne ved Juvatnet.

I dag produserer Leksvik Vassverk årlig nesten 450 000 kubikkmeter drikkevann til ca 2000 personer i Leksvik.

Leksvik Vassverk har pr. i dag 2 personer fast ansatt i 100 % stilling.

Dette er Driftsleder Harald Ramdal og Driftsoperatør Anders Kruksve.

Sist oppdatert onsdag 04. desember 2013 11:48
Du er her: Hovedside