Styret

Styret for Leksvik Vassverk SA, 2022.

Torkil Berg, styrets leder.      Valgt 2021. (Valgt som styremedlem 2020)
Tore Lindgjerdet, nestleder.  Valgt 2021  (Valgt som styremedlem 2020)
Ingrid Thoresen, medlem.    Valgt 2022
Anders Grande, medlem.     Valgt 2021
Rune Ramdal, medlem.        Valgt 2022

Varamedlem til styret valgt for 1år.
Dagfinn Bjerkan                Valgt 2022

Valgkomite for 2022.
Hanne Haugen, Leder, med vara Kenneth Winge. Valgt 2020.
Magne Myrabakk, med vara  Tone Aunan Valgt 2021
Eirin Gautvik, med vara Eirik Evjen Hovstein. Valgt 2022