Styret

Styret for Leksvik Vassverk SA, 2020.

Torkil Berg, styrets leder.      Valgt 2020. (Valgt som styremedlem 2019)
Tore Lindgjerdet, nestleder.  Valgt 2020  (Valgt som styremedlem 2019)
Ingrid Thoresen, medlem.    Valgt 2020
Anders Grande, medlem.     Valgt 2019
Rune Ramdal, medlem.        Valgt 2020

Varamedlem til styret valgt for 1år.
Jarle Trostadhagen                Valgt 2020

Valgkomite for 2019.
Aud Torunn Balvold, Leder, med vara Eirik Evjen Hovstein. Valgt 2018.
Heidi Myran Steen, med vara Magne Myrabakk. Valgt 2019
Hanne Haugen, med vara Kenneth Winge. Valgt 2020