Vannprøver

I henhold til drikkevannsforskriften tas det vannprøver på utvalgte steder rundt omkring i bygda hver andre uke. Prøvene tas på Renseanlegget, Helsetunet, Coop Prix, Vågåskiftet og Grandehagen.
Prøveresultatene publiseres på denne siden fortløpende.

Vannprøver:

Prøvetaking