Årsmøte 9 april

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA tirsdag 9 April kl.19.00 på Harry’s Spiseri.
Se Saksliste:

Sakliste:

Sak 1:  Valg av møteleder
Sak 2 Valg av sekretær
Sak 3:  Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.
Sak 4:  Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 5 Godkjenne årsmelding og regnskap.
Sak 6 Fastsette honorar til styret.  
Sak 7Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
Valg av varamedlem for 1 år
Valg av leder for 1 år
Valg av nestleder for 1 år
Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år
Valg av leder i valgkomiteen
Sak 8 Innkomne forslag

Alle forslag skal sendes pr. post til; Leksvik Vassverk SA, Myraveien 108, 7120 Leksvik eller elektronisk til; post@vassverket.no innen 26. Mars 2019.