Vannprøver

Leksvik Vassverk SA vil fra 19 november 2018 publisere resultatene på vannprøvene som tas rundt omkring i bygda på vår hjemmeside. Dette er et ønske fra våre andelseiere som vi gjerne imøtekommer.
Prøveresultatene publiseres HER