Spyling av hovedvannledninger

Natt til Lørdag, den 24 og natt til Søndag den 25 November 2018, blir det foretatt spyling av hovedvannledninger i området sentrum, innerbygda og ytterbygda.
De som blir berørt vil få en SMS varsling fra Vassverket forut for at spylingen starter.

Les. Spyling av ledningsnett 24 nov 2018