Årsmøte 2020

Det vil bli avholdt årsmøte i Leksvik Vassverk SA tirsdag den 17. September 2020 kl 19:00 på Harry’s Spiseri.

Sakliste:

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2Valg av sekretær
Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.
Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 5Godkjenne årsmelding og regnskap.
Sak 6Fastsette honorar til styret.  
Sak 7Valg Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Valg av varamedlem for 1 år Valg av leder for 1 år Valg av nestleder for 1 år Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år Valg av leder i valgkomiteen
Sak 8Innkomne forslag

Alle forslag skal sendes pr. post til; Leksvik Vassverk SA, Myraveien 108, 7120 Leksvik eller elektronisk til; post@vassverket.no innen 3 September 2020.