Årsmøte Mandag 16 April kl 19:00 på Harry’s Spiseri

Medlemmer i Leksvik Vassverk innkalles med dette til Årsmøte.

Årsmøte avholdes mandag den 16. april 2018, kl 19:00 på Harry’s Spiseri.

Sakliste:
Sak 1: Valg av møteleder

Sak 2: Valg av sekretær

Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 5: Godkjenne årsmelding og regnskap.

Sak 6: Fastsette honorar til styret.

Sak 7: Valg:
a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
b) Valg av varamedlem for 1 år
c) Valg av leder for 1 år
d) Valg av nestleder for 1 år
e) Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år
f) Valg av leder i valgkomiteen

Sak 8: Innkomne forslag

Alle forslag skal sendes pr. post til; Leksvik Vassverk SA,
Myraveien 108, 7120 Leksvik eller elektronisk til;
post@vassverket.no innen 1. April 2018.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt sakspapirer.

Se innkalling og saksliste.

Årsmøteinnkalling 16. april 2018