Årsmøte

Medlemmer i Leksvik Vassverk innkalles med dette til  Årsmøte

den 13. april 2016, kl 19:30 ved Leksvik Skistadion.

 

Sakliste:

Sak 1:        Valg av møteleder

Sak 2:        Valg av sekretær

Sak 3:        Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.

Sak 4:        Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 5:        Godkjenne årsmelding og regnskap.

Sak 6:        Fastsette honorar til styret.

Sak 7:        Valg

  • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
  • Valg av varamedlem for 1 år
  • Valg av leder for 1 år
  • Valg av nestleder for 1 år
  • Valg av 1 medlem med personlig vara til valgkomiteen for 3 år
  • Valg av leder i valgkomiteen

Sak 8:        Innkomne forslag

Alle forslag skal sendes enten pr. post til; Leksvik Vassverk SA, Myraveien 108, 7120 Leksvik eller elektronisk til; post@vassverket.no innen 13. Mars 2016.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt sakspapirer.