Årsmøte 6 April 2017

Det avholdes Årsmøte i Leksvik Vassverk SA 6 april kl.19.30 på Leksvik Skistadion.
Se innkalling og saksliste.

Årsmøteinnkalling 6. april 2017