På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 22. mai 2014, ble mangeårige styremedlem Kristoffer Oldervik, takket for lang innsats for vassverket.

Kristoffer ble første gang valgt inn i styret i 1980 som varamedlem, og har vært fast medlem i styret siden 1982. I perioden fra 1994 til 2003 var han nestleder i styret for vassverket.

Kristoffer gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt for å motta en påskjønnelse fra vassverket – en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Kristoffer før han sammen med ansatte og styret avsluttet med litt mat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.