På Leksvik Vassverk sitt styremøte den 3. desember, ble mangeårige styremedlem og tidligere styreleder, Arild Brandås, takket for for lang innsats for vassverket.

Arild ble første gang valgt inn i styret i 1993 og i 1996 ble han valgt til styreleder. Arild gikk ut av styret ved siste årsmøte og ble nå innbedt til en overrekkelse av en gave fra vassverket – en klokke med motiv fra Juvatnet, laget av Arvid Rokhaug.

Styreleder Torkil Berg overrakte gaven og takket Arild før han sammen med ansatte og styret avslyttet med litt julemat og sosialt samvær. I tillegg til mat ble det også servert mange gode historier rundt bordet.